Сургалт

Хөдөлмөр зууч

Япон улс

Барилга

Аялал жуулчлал

Байгаль орчны үнэлгээ

ШИНЭБОЛД ХХК

shine-2
Шинэболд компани нь 2005 оноос барилгын засвар, угсралт болон Уул уурхай, газар зохион байгуулалт болон барилгын чиглэлээр сургалт, судалгааны үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор байгуулагдсан болно. 2013 оноос эхлэн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд төр, захиргааны байгууллага, ААНБ-уудтай хамтран ажиллах зорилгоор үйл ажиллагаа явуулаж байгаа бөгөөд 2015 оны 3 сараас Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээ болон сургалт судалгааны чиглэлээр ОБЕГ-тай Хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллан ажиллаж байна.
Шинэболд компанийн дэргэдэх “ACCESS” сургалтын төвийг 2005 оны 05-р сарын 08-нд байгуулан сургалтын тусгай зөвшөөрөл авч Барилга угсралт болон уул уурхай, газар зохион байгуулалтын чиглэлийн сургалт судалгаа, Япон, англи, солгонгос хэлний сургалт, Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг явуулж байна. 2014 оны 05-р сарын 07-нд Барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авч барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. 2015 оны 05-р сарын 19-нд Уул уурхай, дэд бүтэц, Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл авч байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа хийх, байгаль орчны зөвөлгөө өгөх, Байгаль хамгаалах болон гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах, Байгаль орчны мониторинг хийх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.
Байгууллагын эрхэм зорилго:
Манай хамт олон салбарын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэн тэргүүлэх зэрэглэлийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхийг эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна. Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, эрхэм зорилгын хүрээнд МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Байгаль орчин болон гамшгийн талаар тавигдсан үндсэн чиглэлүүд, иргэдийг орон сууцжуулах чиглэлийг хангах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна.
Дотоодын хамтран ажилладаг байгууллага: Манай компани байгаль орчны чиглэлээр улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, эрдэм шинжилгээний байгууллага, лабораториудыг түшиглэн ажилладаг.
- Хөдөлмөрийн яам
- Барилга, хот байгуулалтын яам
- БОНХАЖЯам,
- Онцгой байдлын ерөнхий газар
- Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газар
- Байгаль орчны шинжилгээний төв лаборатори
- МУИС-ийн Зайнаас тандан судлалын төв
- Геологийн төв лаборатори
- ШУТИС-ийн экологийн лаборатор
- Эрүүл ахуй-ариун цэврийн хяналт шинжилгээний төв лаборатори
- Хими-химийн технологийн хүрээлэнгийн лаборатори
- Мэргэжлийн хяналтын газрын төв лаборатори
- Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын төв лаборатори
- Гео экологийн хүрээлэнгийн лаборатори
- Газар зүйн хүрээлэнгийн лаборатори
- Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ эрхлэлт, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төв
- Гамшиг судлалын хүрээлэн
- Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв
- Геоэкологийн хүрээлэн,
- Газарзүйн хүрээлэн зэрэг эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
Гадаадын хамтын ажиллагаатай байгууллага:
- БНСУ-н Кореа их сургууль, Агаар мандлын ухааны тэнхим
- БНСУ-н Кореа их сургууль, Дэлхий судлалын тэнхим
- Японы Байгаль орчны Тандан судлалын хүрээлэн.

Манай компани нь барилга угсралт, сургалт, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ, байгаль орчин, нийгмийн суурь судалгаа, байгаль орчны аудит хийх, байгаль орчин, нийгмийн менежментийн болон гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний судалгааг менежментийн хяналтаар хангах чиглэлээр туршлагажсан, үндэсний болон олон улсын түвшинд ажил үүрэг гүйцэтгэх чадавхитай үндсэн болон гэрээт мэргэжилтнүүдээр багаа бүрдүүлэн, Гадаад, дотоодын хувийн хэвшлийн компаниудыг нийгмийн өмнө хүлээх өөрийн үүрэг хариуцлагын зорилтонд хүргэхийн тулд тэдэнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Read More

ЯПОН УЛСАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХЭД БОЛОН СУРАЛЦАХАД ЗУУЧЛАНА.

Япон улсад 3-5 жилийн гэрээгээр дадлагажигчаар зуучилна.

6735
ENROLLED STUDENTS
35
VIDEO
243
5 STARS RATING
59
LESSONS

Шинэболд ХХК- нь та бүхэнд ``ШИЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ШИНЭ МЭДРЭМЖ`` -ийг мэдрүүлэх болно.

Бүх төрлийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж өгнө.

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!

OUR GLOBAL PARTNERS